V roku 2001 som ukončila štúdium na UKF v Nitre, v odbore psychológia a pedagogika. Od roku 2001 až 2003 som pracovala na ZŠ v Želiezovciach, ako školský psychológ. Po materskej dovolenke som začala v roku 2007 až po súčasnosť pracovať na Referáte poradensko-psychologických služieb v Leviciach. Pracujem s jednotlivcami, s pármi a s rodinou, so širokým záberom na problematiku v oblasti manželských a partnerských kríz, problémov v rodinách medzi vzťahmi s rodičmi a s deťmi, s poruchami správania detí, osobnostných kríz a najširšou problematikou je problematika rozvodov.

 V roku 2010 som ukončila dvojročný výcvik poradenská propedeutika a v roku 2012 som ukončila dvojročné špecializačné štúdium školskej psychológie na FiF UK v Bratislave. Od ukončenia vysokej školy sa pravidelne zúčastňujem rôznych školení, seminárov a supervíznych stretnutí, ktoré sú dôležité pre môj ďalší profesijný, ale i osobnostný rast.

Pracujem aj s metódou ,,one brain”, ktorá predstavuje veľmi jemný a nenáročný spôsob, ako identifikovať a odstrániť stres, traumy súčasné i minulé. Od roku 2007 som členkou asociácie manželských a rodinných poradcov.

V živote sa riadim pravidlom: ,,všetko, čo sa nám deje nie je náhoda, pretože nás to má niečo naučiť, zoceliť a posunúť ďalej.”

Mgr. Soňa Balogová

Komentáre sú uzavreté.