INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO


Prebieha formou individuálnych stretnutí, ktoré trvajú 1 až 1,5 hodiny. Je to vopred dohodnuté
 stretnutie telefonickou, osobnou alebo mailovou formou. Počas prvého stretnutia sa rozprávame o probléme, s ktorým ste prišli a o vašich očakávaniach. Podľa potreby si dohodneme a naplánujeme ďalšie stretnutia a spôsob spolupráce.

Individuálne poradenstvo môže byť zamerané napr. na:

  • aktuálny problém, ktorý Vás trápi a neviete, ako ďalej
  • osobná životná kríza
  • problémy v učení
  • problémy so sebavedomím, stratenou sebaúctou
  • stres, zvládanie záťaže
  • stavy úzkosti a strachu
  • problémy v komunikácii
  • partnerský problém, keď ho chcete riešiť bez partnera

 

 

 

 

Kontakt

Komentáre sú uzavreté.