RODINNÉ PORADENSTVO 

Prebieha formou skupinových sedení, pracujeme s rodičmi a s ich deťmi. V prípade potreby sa pracuje s dieťaťom individuálnou formou a s rodičmi diadickou formou. V praxi sa stretávame s prípadmi, keď k nám príde rodič s dieťaťom, že má v škole problém, ktorý  častokrát býva problémom druhoradým, pretože zistíme, že jadro problému vyplýva z narušených vzťahov medzi rodičmi. V takýchto prípadoch je ideálne začať pracovať nielen s dieťaťom, ale s celou rodinou. Sedenia trvajú 1 až 2 hodiny. Cieľom rodinnej terapie je bližšie porozumieť príčinám, tak často sa opakujúcich konfliktov a zlyhaní v rodine a snažiť sa nájsť riešenia a východiská z tohto začarovaného kruhu.

Rodinné poradenstvo môže byť zamerané napr. na:

  • Poruchy správania u detí v škole
  • Problémy so sústredením a s učením v škole u detí
  • Problémy v rešpektovaní rodiča dieťaťom
  • Narušená komunikácia v rodine
  • Psychosomatické problémy u detí
  • Predrozvodová alebo porozvodová situácia v rodine


 

 

 

 

 

Kontakt

 

Komentáre sú uzavreté.