PÁROVÉ PORADENSTVO

Prebieha formou partnerských stretnutí, kde sa pracuje väčšinou  s párom, ale i s jednotlivcom v prípade potreby. To znamená, že je možné, aby na sedení boli obidvaja partneri, ale aj každý z nich individuálne. V každom prípade sa berie ohľad  na potreby klienta a na špecifickosť daného problému. S klientmi preberieme ich očakávania, túžby,  ciele a pokúsime sa nájsť ich vnútorné zdroje, ktoré vedú k možnej zmene. Sedenie trvá 1 až 2 hodiny.

Párové poradenstvo môže byť zamerané napr. na:

  • partnerskú krízu, z ktorej neviete nájsť východisko
  • nevera
  • žiarlivosť
  • problémy v komunikácii
  • strata vzájomnej dôvery
  • nejednotnosť vo výchove
  • rozdielnosť názorov a postojov
  • ak jeden z partnerov hľadá východisko rozvodom


 

 

 

 

Kontakt

 

Komentáre sú uzavreté.